Doporučené systémy

Hybridní Systém

 • Systém se skládá z fotovoltaického pole, měniče a bateriového úložiště.
 • Ukládání energie do baterií a ohřevu TUV pro potřebu během nepříznivého počasí či pro případ výpadku distribuční soustavy.
 • Plně podporováno dotačním programem.
 • Koncipujeme tak aby se, pokud možno veškerá vyrobená energie spotřebovala, nebo uložila pro pozdější využití.
 • Systém je schopen sčítat výkony z distribuční sítě, fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště. Pokud se tedy nedostává dostatek výkonu z vlastních zdrojů, elektrárna si pouze přibere z distribuční soustavy.
 • Nejefektivnější systém z hlediska nakládání s energií.

Ostrovní systém

 • Jsme schopni vytvořit systém pro oblasti, kde není možná dodávka energie a připojení na distribuční síť.
 • Systém se skládá prakticky ze stejných komponent jako systém hybridní, ale měnič není schopen skládat výkony z distribuční soustavy, fotovoltaické elektrárny.
 • Systém funguje buď čistě na baterie a fotovoltaiku anebo se chvilkově přepne čistě na distribuční síť.
 • Naprostá samostatnost objektu.

Síťový systém

 • V současné době je velice nevýhodný.
 • Pokud se spotřebou v domě nestrefíte do výroby elektrárny, posíláte distribuční společnosti energii zdarma.
 • Prodej elektřiny distribuční společnosti se dnes realizuje za 0,2 až 0,6 Kč/kWh, což se vzhledem k dnešním cenám energie nevyplatí.
 • Při nedostatku vyrobené energie, odběr energie ze sítě za stanovený tarif.
 • Při instalacích se síťovými systémy objekt obvykle spotřebuje maximálně 40 % vyrobené energie.

Fotovoltaický ohřev vody

 • Zvláštní typ elektrárny určeý pouze pro ohřev vody.
 • Ekonomicky nejšetrnější řešení.
 • Podporováno dotačním programem.
 • Velice jednoduchý systém na instalaci a provoz.
 • Vhodné jako základní systém pro následné rozšíření například na ostrovní nebo hybridní fotovoltaický systém.

Doporučení:

Při správném navrhu hybridního systému s bateriovým uložištěm, je možné ušetřit až 80% spotřebované energie a dosáhnout tak, i přes vyšší počáteční investici, velice slušné návratnosti. Nemluvě o pozitivech, jako například ochrana domácnosti před výpadky distribuční sítě.

Pokud je objekt ve správné lokalitě a je možné do systému zapojit větrnou anebo vodní elektrárnu, jsme schopni koncipovat systém jako čistě nezávislý na distribuční síti. Návratnost takového systému je až zázračná. Toto je dáno hlavně využitím dvou finančně nejnákladnějších částí systému (měniče a bateriového uložiště), ke kterým se „pouze“ přidá větrná, nebo vodní elektrárna, případně jejich kombinace. Dochází tak ke zlepšení poměru financí investovaných do zařízení vyrábějící energii a financích vynaložených na nutné součásti systému.

Naše doporučení tedy je, nechat si správně nakonfigurovat hybridní či ostrovní systém bez větších přebytků, dosáhnete tímto nejlepší návratnosti a ekonomické smysluplnosti systému.