Doporučené systémy

Hybridní

  • Ukládání energie do baterií a akumulačních nádrží pro potřebu energie během nepříznivého období
  • Plně podporováno dotačním programem
  • Prakticky veškerá vyrobená energie je spotřebována -> účinnější systém, než přeprodání energie do sítě
  • Použití měničů splňujících normu ČSN EN 61000-3-2/
  • Rychlejší návratnost
  • Distribuční síť je stále připojena a při nedostatku energie ze svých zdrojů se objekt přepne na distribuční soustavu

Ostrovní

  • Zajištění dodávky energie i v oblastech, kde není možné připojení na distribuční soustavu
  • Naprostá samostatnost objektu
  • V některých případech jediná možnost dodávky energie
  • Bez nákladů na připojení do distribuční sítě

Závěr

V současné době nedoporučujeme systém s přeprodejem energie do sítě, byla by potřeba administrativa ohledně zapojení systému do sítě, finanční náklady spojené se zapojením. Následný odkup by byl za cenu 0,2 – 0,6 Kč za 1kW. Investice je tedy nerentabilní.

Řešení přebytku energie

Celý systém se koncipuje se 40% rezervou, aby byl zajištěn dostatek energie i v nepříznivých podmínkách. Proto během roku může docházet k přebytkům energie, ale k tomuto problému máme možné řešení. Projekt odkupu energie přinese pro zájemce odkup 1kWh za 0,6-1 Kč, a to pouze při přebytcích a bez jakýchkoliv dalších investic. Toto řešení je v testovacím provozu.