Motivace pro vlastní energetické řešení

 • Rostoucí cena energií v průměru 10 % ročně. Za poslední 4 roky je průměrná cena energií na dvojnásobku -> čím dříve naskočíte do rozjetého vlaku soukromých elektráren, tím dříve se Vám řešení navrátí
 • Nezávislost objektů na distribuční síti
 • Dlouhá životnost řešení
 • Enormní snížení nákladů na provoz domu
 • Dotační program
 • Skokové zvýšení ceny objektu
 • Energie i v oblastech, kde není distribuční síť
 • Dlouhodobě se zlepšující podmínky pro obnovitelné zdroje, díky klimatickým změnám
 • Snížení zátěže distribuční sítě
 • Decentralizace výroby energií – strategická výhoda
 • Snížení zátěže životního prostředí
 • Oproti obrovským solárním polím a větrným elektrárnám nedochází k přetížení sítě
 • Snížení výkyvů výroby energie

Řešení

Celé energetické řešení se koncipuje v závislosti na oblasti, ve které se objekt nachází a v závislosti na parametrech domu.

Pokud se Váš dům nachází v oblasti nepříznivé pro větrnou elektrárnu, je možné instalovat pouze solární panely. Pokud je oblast výjimečně výhodná pro větrnou elektrárnu, je možné řešení koncipovat ve prospěch větrné elektrárny.

Řešení je tedy koncipované přímo pro Váš dům!