Větrná elektrárna

I přes obecné předsudky, je v České republice prostor pro vhodné využití malých větrných elektráren pro domovní instalace. Při výběru místa je dobré se věnovat nejen větrné mapě Česka, ale také měření přímo na místě. Větrné podmínky ve výšce do 10 m nad zemí velice závisí přímo na daném místě. Například podle větrné mapy může být místo velmi nevhodné k instalaci, ale díky místním reliéfům, například správně rozmístěným výškovým budovám či přírodních reliéfů jako například kopců se na daném místě může tvořit větrný tunel, který bude mít velice vhodné vlastnosti pro využití větrné elektrárny. Stejná situace je například na březích vodních nádrží, kde se vlivem rozdílných teplot a nízkého odporu vody vůči vzduchu může tvořit vhodné větrné prostředí.

Proto je vhodné v místě potencionální instalace provést měření, či alespoň pocitové sledování rychlosti větru. Jako určitý první ukazatel můžeme například použít Beaufortovu stupnici, která ukazuje působení různých rychlostí větru na prostředí.

Stupeň Slovní označení Rychlost větru m/s Rychlost větru km/h Působení větru
0 bezvětří <0,5 <1 Kouř stoupá kolmo vzhůru
1 Vánek 1,25 1-5 Směr větru lze poznat podle pohybu kouře
2 Slabý vítr 3 6-11 Listí stromů šelestí
3 Mírný vítr 5 12-19 Listy stromů a větvičky v trvalém pohybu
4 Dosti čerstvý vítr 7 20-28 Zdvihá se prach a útržky papíru
5 Čerstvý vítr 9,5 29-39 Listnaté keře se začínají hýbat
6 Silný vítr 12 40-49 Telegrafní dráty sviští, použití deštníku je složité. Vítr stěžuje pochod.
7 Prudký vítr 14,5 50-61 Chůze proti větru je složitá, celé stromy se pohybují
8 Bouřlivý vítr 17,5 62-74 Ulamují se větve, chůze proti větru je nemožná
9 Vichřice 21 75-88 Vítr strhává komíny a tašky ze střech. Chodit lze jen se sníženým těžištěm
10 Silná vichřice 24,5 89-102 Vyvrací stromy, působí škody na obydlích, poráží člověka na zem
11 Mohutná vichřice 29 103-114 Působí rozsáhlá pustošení. Postupovat lze jen přískoky.
12-17 Orkán >30 >117 Ničivé účinky (odnáší celé střechy, hýbe těžkou hmotou) pohyb je možný jen plazením

Určité elektrárny jsou schopny vyrábět využitelnou energii již od 3 m/s a rozběhovou rychlost mají již na 1,5 m/s.

Námi používané elektrárny:

1) Raptor G5™ 5 blade 48 volt 2000 watt max wind turbine generator 38" blades

Velmi kvalitní elektrárna prizmatického typu, lopatky s horizontální osou otáčení. Tato elektrárna je od kvalitního a vyzkoušeného amerického výrobce Missouri Wind and Solar.

Toto řešení je elegantní a velice účinné pro oblasti se středními a vyššími rychlostmi větru. Pro většinu oblastí ČR se hodí tato varianta s 5 lopatkami, ale elektrárnu je možné konfigurovat i s méně či více lopatkami s ohledem na lokalitu. Obecně u tohoto typu elektrárny platí: čím více lopatek tím lepší využitelnost při nižších rychlostech a horší účinnost ve vysokých rychlostech.

Základní parametry:
  • Maximální výkon: 2000 W
  • Výkon při rychlosti 10 m/s: 1000 W
  • Řešení: 5 x prizmatická lopatka s horizontální osou rotace
  • Výstupní napětí: 48 V

2) Větrná elektrárna typu NOTUS

Tato elektrárna je naší koncepce a naší výroby. Je to řešení koncipované přímo pro povětrnostní podmínky v České republice. Elektrárny typu NOTUS patří do první generace námi vyvinutých elektráren. Řešení je modifikací Savoniova rotoru, který má oproti klasické větrné elektrárně nevýhodu v nižší účinnosti, ale je schopen podávat využitelné výkony už při nízkých rychlostech větru. U této modifikace dosahujeme zvýšení účinnosti přidáním statoru.

Velkou výhodou elektráren s vertikální osou otáčení je libovolný směr větru, který mohou využívat. Není nutné žádné další zařízení (křídlo či elektromotor), které by směrovalo elektrárnu proti větru.

Osa otáčení elektrárny je vertikální a elektrárna je pomaloběžná. Toto má výhodu v opravdu dlouhé životnosti ložisek, které nejsou tak namáhány a bezhlučnosti elektrárny.

Elektrárna NOTUS je stavebnicového systému, její výkon při nižších rychlostech lze přizpůsobit zvětšením plochy rotoru a statoru. Toto je snadno provedeno přidáním patra.

Tyto elektrárny jsme schopni instalovat ve dvou provedeních:

Notus 1
  • Maximální výkon: 2000 W
  • Denní výkon při rychlosti 3 m/s: 1900 W
Notus 2
  • Maximální výkon: 4000 W
  • Denní výkon při rychlosti 3 m/s: 3800 W

3) Větrná elektrárna typu SPIRAL

Nové modifikace, které je v současné době ve výkonnostním testování. Oproti verzi NOTUS je toto daleko elegantnější řešení. Vzhledem k modifikovanému tvaru lopatky není nutný prostorově náročný stator. Vzhledem k tomu je elektrárna i příjemnější na vzhled a je to velice zajímavý designový doplněk pro dům.

V současné době jsou testovány verze s nominálním výkonem 500 W a 1000 W.

Plnou dostupnost produktu očekáváme začátkem roku 2020. V současné době se můžete zapojit do testovacího provozu, kdy hledáme rozdílné lokality a instalace pro testování v reálném prostředí a za reálných podmínek.

Pro možnost zapojení do testovacího provozu prosím vyplňte dotazník anebo nás kontaktujte telefonicky či e-mailem.