Solární panely

V současné době existuje velké množství různých technologií fotovoltaických panelů. Každá technologie má svá specifika, výhody a nevýhody. V následující části jsou popsány technologie různých panelů a jejich specifika. Technologií je samozřejmě více, ale jsou zde zmíněny hlavní a nejpoužívanější směry.

Polykrystalické panely

Polykrystalické fotovoltaické články se skládají z krystalického křemíku, který je zahříván až na 1500 stupňů celsia. Výhoda polykrystalického článku spočívá v mnohokrystalové struktuře, která je schopna poměrně dobře využívat rozptýleného světla, například při zamračeném počasí. Díky této struktuře je polykrystalický panel velice snadno rozeznatelný, krystalické struktury tvoří barevně rozdílné skvrny na panelu. Nevýhoda této technologie je nižší účinnost článků, která se běžně pohybuje okolo 16-17%. Běžně instalované polykrystalické panely mají výkon od 270 po 305 Wp a jejich běžný rozměr je 1640x992x35 mm. Tyto panely používáme převážně v oblastech, kde jsou zhoršené světelné podmínky. Výkon polykrystalických panelů klesá o něco rychleji než výkon monokrystalických a jsou mírně levnější.

Monokrystalické panely

Tyto panely jsou tvořeny z článků jednolitého krystalu křemíku. Technologie lze poznat stejně jako u polykrystalických panelů pohledem. Články panelů mají jednotnou barvu, většinou velmi tmavě modrou či černou. Účinnost těchto panelů se v současné době pohybuje mezi 18 až 23 %. V základu má tato technologie skvělou účinnost při přeměně přímého světla a horší účinnosti při přeměně rozptýleného světla. V současné době se však používá povrchová úprava krycího skla panelu, která zlepšuje účinnost při rozptýleném světle a vyrovnává tak tuto nevýhodu vůči polykrystalickým panelům. Stejně tak je to i s cenou, dnes se cena monokrystalického panelu takřka vyrovná polykrystalickému. Toto je dáno hlavně vysokým výkonem panelů, který se pohybuje od 300 po 400 Wp. Opravdu špičkové 400 Wp panely mohou mít rozměry 1690x1046x40 mm (60 článků) tyto panely jsou však poměrně drahé a běžná výkonnost 60 článkových panelů se pohybuje mezi 300 až 350 Wp. 72 článkové panely mají výkonnost od 350 po 400 Wp. Mírnou vyšší cenu technologie vyrovnává jejich účinnost a velký výkon. Těchto panelů je možné použit méně a tím tak ušetřit na montáži a montážním materiálu. Panely si velmi dobře udržují účinnost, běžné záruky na výkon se udávají na 85% výkonu po 25 letech, u špičkových panelů je záruka až na 90% výkonu po 25 letech.

Tenkovrstvé panely

Tato skupina fotovoltaických panelů má velmi různorodé vlastnosti a je tvořena panely různých technologií. Mezi velké výhody patří například velmi dobré využití rozptýleného světla a výroba při relativně nízkých teplotách (200-500 stupňů). Mezi hlavní nevýhody naopak patří jejich nízká účinnost. V současné době používáme tyto panely pro instalace ve zhoršených světelných podmínkách, kde využíváme výhody ve využití rozptýleného světla anebo přímo na vyžádání klienta.

Amorfní panely

Tyto panely jsou tvořeny tenkou vrstvou amorfního křemíku, který tvoří neuspořádanou síť. Panely mohou být i vícevrstvé a vrstvy se mohou nanášet na ohebný základní materiál, díky kterému je možné vytvořit ohebný fotovoltaický panel. Amorfní panely jsou velice lehké a jejich účinnost se pohybuje mezi 7 až 13 %. U této technologie účinnost během prvních letech provozu velmi strmě klesá, následně se však ustálí a zůstává takřka na stejné úrovni.

Články CIS

Tyto tenkovrstvé panely dosahují v současné době zdaleka nejlepší účinnosti a to až 18%. Nepodléhají procesu stárnutí vyvolaného světlem, ale jsou velice citlivé na teplotu a vlhkost.

Závěr

Oba typy mají velkou výhodu. Pro podnebí České Republiky se více hodí polykrystalické články, jelikož jsou účinnější pro větší rozptyl světla a při nepříznivých podmínkách.