Solární panely

Polykrystalické panely

Výroba polykrystalických článků je jednodušší než výroba monokrystalického článku, to se odráží hlavně v ceně panelu. Vzniklé polykrystalické bloky se rozřežou na desky, které se skládají do konečného tvaru. Díky této metodě mohou být polykrystalické články vyráběné do větších rozměrů a různých tvarů. Velkou výhodou je lepší účinnost při nepříznivých světelných podmínkách (tzn. zataženo).

Monokrystalické panely

Monokrystalické články jsou tvořeny z jednotného křemíkového krystalu, jehož výroba je materiálově i energeticky náročná. Náročnost výrobní operace vyvažuje větší účinnost o 3-5 % a pomalejší klesání výkonu než u polykrystalu. Také na monokrystalickém panelu nevznikají skvrny.

Závěr

Oba typy mají velkou výhodu. Pro podnebí České Republiky se více hodí polykrystalické články, jelikož jsou účinnější pro větší rozptyl světla a při nepříznivých podmínkách.