Síťové zapojení FVE

Síťová elektrárna zpravidla nedisponuje žádnou akumulací. Síťový měnič je paralelně připojen k distribuční síti, přejímá její napětí a frekvenci. Zároveň také dodává elektřinu rovnou do sítě či objektu, kde je elektrárna instalována.

V případě že nemá objekt dostatečnou spotřebu pro využití veškeré vyrobené energie, přesouvá se energie do distribuční sítě. Řídit její dodávku je možné několika způsoby. Jedním z nich je wattrouter, který měří na vstupu do objektu a v případě přetoků, posílá přebytečnou energii do vybraných spotřebičů.

Využití síťové elektrárny

Z hlediska porovnání výroby/spotřeby energie, jsou tyto systémy vhodné primárně pro kancelářské budovy nebo továrny, kde většina spotřeby probíhá během dne. Elektrárna vyrábí nejvíce v poledne a je tedy zajištěno, že veškerá vyrobená elektřina bude ihned spotřebována.

Potenciál

Síťové elektrárny jsou v současné době velmi na ústupu. I v objektech, kde je spotřeba větší než výroba, je efektivní využít akumulaci, která pomáhá vyrovnávat špičky i možné výpadky.

Domluvte si nezávaznou konzultaci
Spojíme se s vámi, abychom vám připravili nejlepší řešení na míru.
Chci poradit